Lingua Viva, jak wiele innych stron internetowych używa plików COOKIES. Pozwala to nam, na ulepszanie strony, dzięki bezpiecznemu zapamiętywaniu i przechowywaniu wiedzy o tym, jak z niej korzystasz. Pliki nie zawierają żadnych poufnych informacji. Polityka Cookies
Wanted
Lingua Viva / Eventy / Wanted

PROFIL WYMAGAŃ NA STANOWISKO LEKTORA W LINGUA VIVA
REQUIREMENT PROFILE FOR A LECTURER AT LINGUA VIVA

NAZWA STANOWISKA:  Lektor
POSITION TITLE:  Lecturer – native speaker
CEL STANOWISKA: Nauczanie języka obcego
POSITION PURPOSE: Teaching English

KWALIFIKACJE / QUALIFICATIONS:
1. Wykształcenie minimum wyższe zawodowe lub certyfikat poświadczający kompetencje językowe
Undergraduate degree or certificate confirming language competences  (e.g. CELTA, TEFL)
2. Zaliczone praktyki pedagogiczne i/lub doświadczenie w nauczaniu dorosłych
Experience of teaching adults (desirable)

POŻĄDANE KOMPETENCJE / UMIEJETNOSCI:

  1. Precyzyjne określanie poziomu uczniów na podstawie testów pisemnych i/lub ustnych oraz wskazywanie grupy na stosownym poziomie wg CEFR (http://www.cambridgeenglish.org/about-us/what-we-do/international-language-standards)
  2. Wybieranie odpowiednich podręczników jak również tworzenie programów nauczania dla swoich grup/osób indywidualnych.
  3. Prowadzenie poprawnych metodycznie zajęć językowych.
  4. Praca w zespole
  5. Posiadanie takich cech charakteru jak odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność

ABILIITES / SKILLS:

  1. Ability to assess the level of students’ English proficiency  on the basis of written and / or oral tests and place students in appropriate groups  according to CEFR  (http://www.cambridgeenglish.org/about-us/what-we-do/international-language-standards)
  2. Ability to create syllabuses / lesson plans.
  3. Ability to conduct methodologically correct English classes for groups and individual students (alone or together with a Polish lecturer).
  4. Ability to work in a team.
  5. Responsibility, honesty, creativity.

Miejsce zatrudnienia: Zielona Góra, Sulechów (Lubuskie), Lubin (Dolnośląskie).
Place of employment: Zielona Góra, Lubuskie (http://lubuskie.pl/lang/en/), Lubin, Dolnosląskie (http://www.youtube.com/watch?v=B-9OCCr0KcA)

Zapewniamy interesującą pracę w zgranym i kompetentnym zespole. Skupiamy się na tworzeniu szkoleń dedykowanych dla firm. Poszukujemy osób nastawionych na cel, poważnie traktujących swoje zadania a jednocześnie pogodnych i umiejących zjednać sobie innych ludzi. Oferujemy dobre wynagrodzenie, pracę w przyjaznej atmosferze i możliwość rozwoju umiejętności.

We guarantee an interesting job in a harmonious and competent team. We focus on creating trainings dedicated to companies. We are looking for goal-oriented people who are serious about their jobs and at the same time cheerful and able to win over other people.We offer a good salary, work in a friendly atmosphere and help with acclimatization in Poland.

Prosimy o przesyłanie CV do Małgorzaty Zielińskiej: mz@linguaviva.pl
Będziemy kontaktować się z wybranymi osobami.

More information & CV: Małgorzata Zielińska: mz@linguaviva.pl