Lingua Viva, jak wiele innych stron internetowych używa plików COOKIES. Pozwala to nam, na ulepszanie strony, dzięki bezpiecznemu zapamiętywaniu i przechowywaniu wiedzy o tym, jak z niej korzystasz. Pliki nie zawierają żadnych poufnych informacji. Polityka Cookies
Języki i komputery – do
Lingua Viva / Aktualności / Języki i komputery – do

Uprzejmie informujemy, że od 01.03.2018 rozpoczęliśmy nabór do projektu dofinansowanego ze środków UE.

W projekcie realizowanym od marca 2018 do sierpnia 2019 weźmie udział co najmniej 400 dorosłych osób z terenu województwa Lubuskiego. Proponujemy pakiet certyfikowanych szkoleń z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz zajęć komputerowych. Wsparciem zostaną objęte dorosłe osoby w wieku 25-64 lata, przede wszystkim powyżej 50 roku życia o niskich kwalifikacjach, które zgłoszą chęć podniesienia swoich kompetencji językowych i komputerowych.

Tutaj formularz rejestracyjny

Biuro Projektu oraz informacje o szkoleniach:

Lingua Viva, ul. B. Chrobrego 4/4, 65-052 Zielona Góra, tel: 665 765 002, informacji udziela Agata Piwień.