Lingua Viva, jak wiele innych stron internetowych używa plików COOKIES. Pozwala to nam, na ulepszanie strony, dzięki bezpiecznemu zapamiętywaniu i przechowywaniu wiedzy o tym, jak z niej korzystasz. Pliki nie zawierają żadnych poufnych informacji. Polityka Cookies
Oferta dla firm
Lingua Viva / Oferta dla firm / Oferta dla firm

Na początek – kalendarium – fakty i liczby
kształcimy kompetencje językowe ponad 15 000 osób a 80 firm
i instytucji zleca nam realizację szkoleń, tłumaczeń i wyjazdów językowych. Lubuskie, Dolnośląskie i Wielkopolskie – województwa, które z biegiem czasu obejmujemy zasięgiem swoich usług, realizując szkolenia komercyjne i dofinansowane z funduszy UE.
zostajemy wybrani przez BRITISH COUNICL uzyskując status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego. Uzyskujemy prawo do organizowania i przeprowadzania najpopularniejszych na świecie i prestiżowych egzaminów University of Cambridge.
wprowadzamy system zarządzania jakością ISO 9001:2000.  Po drobiazgowych auditach firm zewnętrznych mamy pewność,  że jesteśmy dobrze zorganizowani. W tym roku wprowadzamy także do naszej oferty e-learning. Połączony z kontaktem z lektorem daje świetną metodę nauczania: blended learning.
rejestrujemy Lingua Viva w Kuratorium Oświaty i Wychowania uzyskując status zarejestrowanej jednostki edukacyjnej pod auspicjami KOiW.
wdrażamy i rozwijamy Total Quality Management – zawiera się on w krótkiej formule – wszyscy jesteśmy Klientami. Gdziekolwiek pracujesz, traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Musi się sprawdzać.
Ludzie którzy wiedzą

 

 

Zatrudnieni w Lingua Viva Lektorzy przede wszystkim mają za zadanie zmotywować pozytywnie swoich Słuchaczy – dodać im wiary w siebie, systematyzować pracę, tłumaczyć zagadnienia, aktywnie wykorzystywać czas, wyznaczać i osiągać cele. Kontakt z native speakers to dodatkowy atut szkoleń – nauczyciele z dyplomem CELTA wiedzą, w jaki sposób najefektywniej komunikować się w ich ojczystym języku. Atmosfera podczas zajęć, jeden z kluczowych aspektów nauczania, jest rokrocznie wysoko oceniania podczas badań ewaluacyjnych.

Języki

Angielski króluje niepodzielnie, być może dlatego, że w Wielkiej Brytanii monarchia ciągle modna. Świat jednak mówi jeszcze innymi językami, które są w naszej ofercie:

  • język angielski
  • język niemiecki
  • język włoski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język rosyjski
  • język polski dla obcokrajowców

 

Tłumaczenia


Jesteśmy przygotowani do obsługi firm i instytucji w pełnym zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych (konsekutywnych i symultanicznych). Dotychczas zrealizowaliśmy między innymi tłumaczenia: prezentacji, negocjacji, rozmów telefonicznych, zebrań zarządów przedsiębiorstw, spotkań z kontrahentami, dokumentów statutowych firm, umów, kontraktów, certyfikatów, instrukcji technicznych, katalogów, stron internetowych i bieżącej korespondencji.

Do you speak English?

 

Dysponując odpowiednio opracowanymi narzędziami jesteśmy w stanie określić stopień znajomości języka osób przez Państwa zatrudnianych. Test składa się z części pisemnej i ustnej. W trakcie oceny kompetencji językowych brana jest pod uwagę specyfika stanowiska pracy. Test ustny przeprowadzany przez naszego lektora może być częścią rozmowy kwalifikacyjnej.

Za granicą

Dzięki współpracy z London School of English oraz GLS Berlin proponujemy wakacyjne i śródroczne kursy językowe w centrach kulturalno-edukacyjnych Wielkiej Brytanii i Niemiec. Można wybrać jedno z wielu proponowanych rozwiązań dotyczących intensywności i długości trwania kursu. Wyjazd na zagraniczne szkolenie językowe  posiada tę zaletę (oprócz niedługiej podróży w obu przypadkach), że jest to rzeczywiste zanurzenie w języku. Intensywny program pobytu oraz godziny spędzone na zajęciach oraz w trakcie tzw. „social hours” w międzynarodowym towarzystwie po zajęciach – gwarantują efekt całkowitego oswojenia z językiem obcym. Polecamy naszą całkowitą pieczę nad wyjazdem!

 

Nasi Klienci

Mamy szczęście towarzyszyć naszym Klientom przez lata a dzięki temu umiejętnie realizować ideę long life learning – bo nauka języka obcego jest jak dobra przyjaźń – tym pełniejsza i bardziej satysfakcjonująca, im więcej czasu ze sobą spędzamy. Wierzymy w długotrwałe relacje.

Obecnie mamy przyjemność prowadzić szkolenia językowe dla: KGHM Polska Miedź S.A., Sitech Sp. z o.o., Kronopol Sp. z o.o.,  Seco Warwick S.A., Minova Ksante Sp. z o.o., ATE Sp. z o.o., Energetyka Sp. z o.o., IKEA Industry Poland,  Novita S.A., Steinpol Central Services Sp. z o.o., Vita Polymers Poland Sp. z o.o.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Zapraszamy!