Lingua Viva, jak wiele innych stron internetowych używa plików COOKIES. Pozwala to nam, na ulepszanie strony, dzięki bezpiecznemu zapamiętywaniu i przechowywaniu wiedzy o tym, jak z niej korzystasz. Pliki nie zawierają żadnych poufnych informacji. Polityka Cookies
Egzaminy ETS
Lingua Viva / Oferta / Egzaminy ETS

Egzaminy ETS to najczęściej zdawane testy certyfikujące na świecie, uznawane przez ponad 9000 uczelni i ponad 14000 firm i korporacji. ETS Global oferuje instytucjom akademickim, firmom i korporacjom, agencjom rządowym i klientom indywidualnym pełną gamę rozwiązań edukacyjnych, testów, egzaminów oraz certyfikatów. Certyfikaty ETS potwierdzają wiedzę zdających i zwiększają ich konkurencyjność na międzynarodowym rynku pracy.

TOEIC® Listening and Reading: najczęściej zdawany certyfikat angielskiego w środowisku pracy (Office, Business English), sprawdza umiejętności językowe z zakresu słuchania i czytania, poprzez swoją konstrukcję sprawdza stopień komunikatywności w języku angielskim.

TOEIC® Speaking and Writing: oddzielny egzamin sprawdzający umiejętności mówienia i pisania w języku angielskim, w środowisku pracy (Office, Business English).

TOEIC Bridge™: certyfikat przeznaczony dla początkujących w nauce języka angielskiego (General English).

TOEFL® iBT: najbardziej prestiżowy ‘paszport’ do kariery akademickiej, egzamin sprawdzający umiejętności funkcjonowania w akademickim, anglojęzycznym środowisku.

TOEFL® ITP: test przeznaczony do wewnętrznego testowania umiejętności językowych w kontekście akademickim, np. do weryfikacji umiejętności językowych nauczycieli.

TFI™: odpowiednik TOEIC® Listening and Reading w języku francuskim;

WiDaF: certyfikat z języka niemieckiego w biznesie, o konstrukcji zbliżonej do TOEIC® Listening and Reading.

WiDaF Basic®: certyfikat z języka niemieckiego w środowisku pracy i w ogólnym kontekście użycia.